Feedback

Met de module Emply ‘Feedback’ is uw organisatie in staat om uw eigen feedbackformulieren en enquêtes te maken. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment feedback vragen en blijft u op de hoogte hoe uw medewerkers zich voelen en hoe ze zich ontwikkelen aan de hand van een medewerkers- tevredenheidsonderzoek. Aan kandidaten kan feedback worden gevraagd of uw recruitment-en/of onboardingproces voldoet aan hun verwachtingen. Door continu feedback te vragen, kunt u de voortgang en mindset van talent op de voet volgen, indien nodig bijsturen en de algehele betrokkenheid en retentie vergroten.

De module Feedback in Emply biedt u eindeloze mogelijkheden zoals vastlegging van beoordelingen, bilaterale gesprekken, evaluaties, enquêtes, medewerkerstevredenheidsonderzoek, feedback vragen op processen, content, leiderschap, trainingen, onboarding en/of recruitment, het maken van scorekaarten etc..