Duurzaamheid & MVO

Social Responsibility

TalentLead streeft ernaar om een veilige, eerlijke en rechtvaardige werkomgeving te bieden voor al haar medewerkers. Om deze reden hebben wij een arbeids- en mensenrechtenbeleid opgesteld om onze inzet voor deze waarden te benadrukken en ervoor te zorgen dat we ons houden aan de hoogste normen van ethiek en verantwoordelijkheid.

Corporate Social Responsibility

Gezonde en veilige werkomgeving

TalentLead implementeert maatregelen voor een veilige, gezonde werkomgeving, biedt training en uitrusting aan, en voldoet aan wettelijke veiligheidsnormen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

TalentLead waarborgt de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens van medewerkers en voldoet aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Eerlijk loon en arbeidsvoorwaarden

TalentLead zorgt voor eerlijke en rechtvaardige lonen, in overeenstemming met de marktnormen en de ervaring van de werknemers, en biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Transparantie en verantwoording

TalentLead is transparant over haar CSR-beleid en prestaties, en legt verantwoording af aan belanghebbenden zoals medewerkers, klanten en de samenleving.

Geen kinderarbeid en gedwongen arbeid

TalentLead hanteert een strikt beleid tegen kinderarbeid, dwangarbeid en andere vormen van gedwongen arbeid, zowel binnen het bedrijf als in de toeleveringsketen.

Non-discriminatie en gelijke behandeling

TalentLead bevordert een eerlijke, gelijke werkomgeving, vrij van discriminatie en intimidatie, gericht op ras, geslacht, leeftijd, of seksuele geaardheid.

Ethisch gedrag

TalentLead hecht veel waarde aan integriteit en ethisch gedrag in alle zakelijke activiteiten, en streeft ernaar om de wet na te leven en de hoogste normen van ethisch gedrag en professionele integriteit te handhaven.

Milieubeleid

TalentLead streeft naar minimale milieu-impact door duurzaamheid te integreren in zijn bedrijfsvoering. Dit omvat het verminderen van energieverbruik, het bevorderen van recycling, en het kiezen voor duurzame producten en diensten.

Maatschappelijke betrokkenheid

TalentLead zet zich in voor maatschappelijke initiatieven en goede doelen, en moedigt medewerkers aan om betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk en pro bono activiteiten.

Nic&Mic initiatief - Clean the Oceans by recycling

Nic&Mic

Clean the Oceans by recycling

TalentLead investeert in Nic&Mic vanuit een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze samenwerking met Keniaanse kunstenaars, die oude slippers omzetten in kunst, toont TalentLead’s inzet voor milieubescherming en het scheppen van banen in ontwikkelingslanden. Het project symboliseert de fusie van kunst, hergebruik en sociale verantwoordelijkheid, gericht op een positieve impact wereldwijd.

Video sollicitaties

Innovatie en Duurzaamheid in Recruitment

TalentLead biedt klanten toegang tot Emply’s geavanceerde Applicant Tracking System (ATS), inclusief onbeperkte video-sollicitaties zonder extra kosten. Emply Video optimaliseert initiële interviews door kandidaten vragen via video te laten beantwoorden. Dit vermindert reizen, CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Het ondersteunt thuiswerken voor recruiters, vermindert het aantal benodigde interviews en stroomlijnt het selectieproces, waardoor het verkeer afneemt.

Video sollicitatie