HR Talent Management

Emply HR & Talent Management

Stroomlijn uw HR-processen en vereenvoudig uw procedures met het HRIS-informatiesysteem van Emply. Met de software van Emply kunt u uw HR-gegevens snel en veilig ordenen in één gebruiksvriendelijk systeem.

Met de flexibiliteit in Emply op het gebied van het aanmaken van formulieren en (geautomatiseerde) processen, ontstaat er met de talent management module van Emply  de mogelijkheid om al uw HR-processen (afgezien van loonbetalingen) in te richten. Denk hierbij aan tussentijdse evaluaties, eindejaarsbeoordelingen/performance reviews, bilaterale overleggen en vastlegging hiervan, dossieropbouw, jaarafspraken / doelstellingen, medewerkerstevredenheid, etc..

Alle data en gegevens zijn doorzoekbaar en te gebruiken voor screening, zodat u direct inzage krijgt in hoe talenten binnen uw organisatie presteren.

HR Core

In Emply bewaart u uw personeelsinformatie op een veilige en overzichtelijke manier. Alle data en stamgegevens van medewerkers kunnen afgeschermd worden op basis van gebruikersrechten en worden AVG-proof opgeslagen met inachtneming van bewaartermijnen.

Met widgets kan een medewerkersprofiel en/of de overzichtspagina van de manager op maat ingericht worden. Met Emply HR Core integreert al uw data op één plek, zodat u zinvollere rapporten en analyses kunt maken. Het HRIS-systeem van Emply maakt meer tijd vrij voor uw HR-professionals vrijmaken, waardoor zij minder tijd hoeven te besteden aan het beheren van spreadsheets .

Verlof-en verzuim

Emply biedt een compleet en intuïtief grafisch overzicht van het verlof en verzuim binnen de gehele organisatie. Met geavanceerde filter- en sorteeropties kun je eenvoudig precies de informatie volgen die je nodig hebt om diepgaande inzichten te krijgen in de details van het verlof en verzuim.

Laat medewerkers afwezigheid en vakanties registreren in Emply en stuur de verlofverzoeken automatisch door naar relevante beslissers aan de hand van goedkeuringsprocessen die zijn afgestemd op je specifieke organisatie.

Self-service

Met self-service kunnen medewerkers zelf persoonlijke documenten en gegevens inzien en bijwerken, verlof aanvragen of afwezigheden melden. Goedkeuringsprocessen op maat zorgen voor een eenvoudige afhandeling van aanvragen en maken kostbare tijd en middelen vrij.

Met behulp van rolgebonden rechten kan eenvoudig worden bepaald tot welke informatie de medewerkers toegang mogen hebben. Rechten kunnen worden verleend op basis van parameters zoals afdeling of functie tot zelfs op individueel niveau.

Talent Management

Achterhaal het volledige potentieel van uw organisatie met een volledige vlootschouw op vaardigheden en competenties en projecteer uw organisatie in een 9-box grid. Automatiseer de beoordelingscyclus met Emply en stel driemaandelijkse, hal fjaarlijkse of jaarlijkse beoordelingscycli in die automatisch elke stap van het beoordelingsproces activeren.

Emply kan alle stappen in de beoordelingscycli geautomatiseerd afhandelen, van meldingen en herinneringen, het verzenden en ophalen van formulieren tot het plannen van interviews voor een ongecompliceerd en efficiënt proces. Volg de ontwikkelingen van de medewerkers en organisatie over langere periode, waarbij feedbackformulieren en interviews uit het verleden zijn opgeslagen en gecategoriseerd op elk individuele medewerkersprofiel.

Opleidingsbibliotheek

Learning & development

In Emply bewaart u uw personeelsinformatie op een veilige en overzichtelijke manier. Alle data en stamgegevens van medewerkers kunnen afgeschermd worden op basis van gebruikersrechten en worden AVG-proof opgeslagen met inachtneming van bewaartermijnen.

Met widgets kan een medewerkersprofiel en/of de overzichtspagina van de manager op maat ingericht worden. Met Emply HR Core integreert al uw data op één plek, zodat u zinvollere rapporten en analyses kunt maken. Het HRIS-systeem van Emply maakt meer tijd vrij voor uw HR-professionals vrijmaken, waardoor zij minder tijd hoeven te besteden aan het beheren van spreadsheets .

Analytics, Dashboarding & Rapportages

Een persoonlijk dashboard biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers, trends, taken en andere informatie. Welke informatie getoond moet worden in het dashboard kan zelf bepaald worden door het toevoegen, verplaatsen, verwijderen en prioriteren van widgets. In de rapportagemodule worden standaard recruitment en HR-rapportages aangeboden.

Daarnaast is het mogelijk om management rapportages op maat te maken door de gewenste statistieken te genereren. Emply toont de data visueel in een door u gekozen grafiektype en tevens in een tabelvorm. Exporteren naar Excel behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Zo krijgt uw organisatie de gewenste inzichten in het recruitmentproces. Alle rapportages zijn real-time.