Self-service

Met self-service kunnen medewerkers zelf persoonlijke documenten en gegevens inzien en bijwerken, verlof aanvragen of afwezigheden melden. Goedkeuringsprocessen op maat zorgen voor een eenvoudige afhandeling van aanvragen en maken kostbare tijd en middelen vrij.

Met behulp van rolgebonden rechten kan eenvoudig worden bepaald tot welke informatie de medewerkers toegang mogen hebben. Rechten kunnen worden verleend op basis van parameters zoals afdeling of functie tot zelfs op individueel niveau.