Preboarding

Preboarding start doorgaans circa 3 tot 4 weken voor de eerste werkdag. Een nieuwe medewerker wil graag geïnformeerd worden over wat hij of zij kan verwachten. Duidelijk scheppen over zaken zoals de ‘dress-code’, waar de persoon zich moet melden, het inwerkprogramma en met wie er gesprekken gevoerd moeten worden de eerste week, zal de nieuwe medewerker niet alleen geruststellen, maar ook motiveren.

Tegelijk wilt u dat interne afdelingen de checklist afwerken om een bureau, laptop, mobiele telefoon en andere zaken in gereedheid te brengen voor de komst van een nieuwe medewerker. Zowel de ‘warme’ benadering naar de nieuwe medewerker als de taken intern zijn voor te programmeren in geautomatiseerde workflowprocessen voor een gestroomlijnd preboardingproces. In Emply volgt u de voortgang en ontvangt u alerts wanneer het voorbereidingsproces stokt.