(Geautomatiseerd) afwijzen

Wanneer kandidaten niet matchen met de functie, kunt u hen gemakkelijk (eventueel in bulk) afwijzen vanuit Emply. Voorgedefinieerde mailtemplates zorgen ervoor dat u altijd een nette afwijsmail kunt versturen. Voor rapportagedoeleinden biedt Emply u de mogelijkheid om een specifieke reden voor afwijzing vast te leggen.

Met behulp van automation, kunt u in Emply regels instellen waardoor kandidaten geautomatiseerd worden afgewezen wanneer zijn niet aan de gestelde criteria voldoen. Met automation kan u het afwijzingsproces zo inrichten dat er op basis van de specifiek benoemde reden voor afwijzing er een maibericht wordt geselecteerd met deze afwijsreden in de aanhef en het bericht zodat een sollicitant geïnformeerd wordt op basis van welke reden zij deze afwijzing ontvangen.