Aannemen

Met Emply hoeven uw recruiters geen tijd te verliezen aan het opstellen van (arbeids-) contracten. Een job-offer kan via Emply worden opgesteld en voorgelegd aan de sollicitant, eventueel in combinatie met digitale ondertekening.

Met behulp van een indiensttredingsformulier kan de nieuwe medewerker alle informatie, die u nodig heeft voor het proces van administratieve indiensttreding, online doorgeven. De informatie wordt geautomatiseerd toegevoegd aan het profiel en deze gegevens kunnen vervolgens met de API-integratie naar een HR-systeem worden doorgezet.