Talent Driven Recruitment

Probleem van traditioneel cv-gericht werven

Traditioneel CV-werven biedt een beperkt kandidatenbeeld, riskeert onbewuste bias en mist mogelijk unieke vaardigheden. Het herkent mogelijk niet de culturele fit of aanpassingsvermogen in een dynamische arbeidsmarkt. Deze methode is tijdrovend en duur; voor écht toptalent moeten we breder kijken dan alleen cv’s.

cv van kandidaat
TMA profiel

Talentdriven Recruitment

Talentdriven recruitment biedt gratis TMA-assessments voor sollicitanten via Emply. Automatische matches worden gemaakt tussen kandidaat-competenties en vacature-eisen. Recruiters zien meteen de beste talentenmatch en betalen alleen voor uitgebreide rapporten. Deze rapporten verdiepen het kandidatenbeeld en ondersteunen interviews. Het proces is eerlijker, inclusiever en transparanter. Sollicitanten ontvangen tevens inzicht in hun talenten.

Selecteer op talenten

TalentLead heeft als eerste in de sector het ATS van Emply met de TMA-methode geïntegreerd. Na zorgvuldig zoeken kozen ze voor TMA, dat focust op intrinsieke motivatie en natuurlijke talenten voor specifieke rollen. TalentLead verbindt zo technologie met echt menselijk potentieel.

Selecteren op talenten

Voordelen

 • Dieper Inzicht
  • Krijg een holistisch beeld van kandidaten, kijkend naar hun intrinsieke kwaliteiten en niet alleen naar ervaring of opleiding.
 • Betere Voorspeller
  • Talenten zijn vaak een betere indicatie voor langetermijnsucces in een functie dan formele kwalificaties.
 • Inclusiviteit
  • Vermindert barrières die kandidaten met diverse achtergronden kunnen uitsluiten, bevordert diversiteit en inclusiviteit.
 • Kostenbesparing
  • Minder foute aanwervingen en minder verloop betekenen op de lange termijn kostenbesparingen voor de organisatie.

 

 • Flexibiliteit:
  • Organisaties kunnen snel inspelen op veranderende marktbehoeften door medewerkers met een breed scala aan talenten te hebben.
 • Innovatie
  • Door diversiteit van talenten en perspectieven te bevorderen, wordt innovatie binnen organisaties gestimuleerd.
 • Verhoogde Tevredenheid:
  • Werknemers die voor hun talenten worden gewaardeerd, hebben vaak een hogere baantevredenheid en betrokkenheid.
 • Minder Verloop
  • Door een betere match tussen kandidaat en functie wordt het personeelsverloop verminderd.