5 februari, 2024|Recruitment & HR-Software|5 min|
Vrouw die de afbeeldingen van personen selecteert

“Kijk verder dan het cv, ontdek het ware talent!”

Traditioneel cv-gericht werven geeft vaak een beperkt beeld van een kandidaat, met het risico op onbewuste bias en het missen van unieke vaardigheden of potentieel. Deze benadering kan tekortschieten in het herkennen van de culturele fit van een kandidaat en hun vermogen om zich aan te passen aan een snel veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast kan het beoordelen van cv’s tijdrovend en kostbaar zijn. Om écht toptalent te ontdekken, is het tijd dat we verder kijken dan alleen cv’s en ons richten op het daadwerkelijke talent van personen in het recruitmentproces.

Talentgericht werven heeft de toekomst

Wanneer een recruiter een vacature moet invullen, is de traditionele benadering doorgaans om te zoeken naar kandidaten met een bepaalde set kwalificaties en ervaringen. Echter, in het proces van talentgericht werven gaat de recruiter een stap verder en dieper. In plaats van zich enkel te richten op wat kandidaten in het verleden hebben gedaan, kijkt de recruiter naar wat kandidaten in de toekomst kunnen doen. Dit betekent dat de recruiter op zoek gaat naar onderliggende talenten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsvermogen, leiderschap, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Deze talenten kunnen indicatief zijn voor hoe een kandidaat zal presteren in verschillende situaties, hoe zij zich zullen ontwikkelen en hoe zij zullen bijdragen aan het team en de organisatie als geheel.

Waarom? Talenten zijn vaak een betere voorspeller van succes op lange termijn dan enkel ervaring of opleiding. Talenten geven aan hoe een persoon problemen benadert, hoe zij in teams functioneren, en hoe zij nieuwe uitdagingen aangaan. Door talentgericht te werven, kan de recruiter kandidaten vinden die niet alleen de technische aspecten van de job aankunnen, maar die ook zullen floreren, innoveren en groeien binnen de organisatie. Het resultaat is een sterkere match tussen kandidaat en organisatie, wat leidt tot hogere tevredenheid, betere prestaties en lager verloop.

Recruitment: het overwegen van talenten, competenties voor de functie en de cv van een kandidaat

Voordelen Talentgericht werven

 • Dieper Inzicht: Krijg een holistisch beeld van kandidaten, kijkend naar hun intrinsieke kwaliteiten en niet alleen naar ervaring of opleiding.
 • Betere Voorspeller: Talenten zijn vaak een betere indicatie voor langetermijnsucces in een functie dan formele kwalificaties.
 • Inclusiviteit: Vermindert barrières die kandidaten met diverse achtergronden kunnen uitsluiten, bevordert diversiteit en inclusie.
 • Minder Verloop: Door een betere match tussen kandidaat en functie wordt het personeelsverloop verminderd. Flexibiliteit: Organisaties kunnen snel inspelen op veranderende marktbehoeften door medewerkers met een breed scala aan talenten te hebben.
 • Innovatie: Door diversiteit van talenten en perspectieven te bevorderen, wordt innovatie binnen organisaties gestimuleerd.
 • Verhoogde Tevredenheid: Werknemers die voor hun talenten worden gewaardeerd, hebben vaak een hogere baantevredenheid en betrokkenheid.
 • Kostenbesparing: Minder foute aanwervingen en minder verloop betekenen op de lange termijn kostenbesparingen voor de organisatie.

De visie van TalentLead

“In een snel veranderende wereld met een krappe arbeidsmarkt is het essentieel verder te kijken dan traditionele kwalificaties. Talentgericht werven wordt niet zozeer een keuze, maar een noodzaak. Ieder individu heeft uniek potentieel en waarde. Het gaat erom te ontdekken wie kan leren, zich kan aanpassen en groeien. Het is onze taak om onze Emply-klanten te helpen om niet alleen te vissen in bekende wateren, maar nieuwe horizonten te verkennen, te geloven in talentpotentieel en dit volledig te benutten.”

Emply & TMA

TalentLead, als pionier in de branche, heeft de kracht van talentgericht werven volledig omarmd door als eerste leverancier in de branche het Applicant Tracking System (ATS) van Emply te integreren met de TMA-methode. Na een grondige zoektocht naar de ideale assessment-tool om verborgen talenten te ontsluiten, viel de keuze op TMA, een methodiek die zich niet alleen richt op competenties maar diep duikt in de intrinsieke motivatie en natuurlijke aanleg van een individu voor specifieke rollen en activiteiten. Met dit innovatieve concept positioneert TalentLead zich als dé bruggenbouwer tussen technologie en echt menselijk potentieel.

Beschrijving van de dienst Talentdriven recruitment

Binnen het concept van Talentdriven recruitment wordt een volledig TMA-assessment gratis aangeboden voor alle sollicitanten. De sollicitanten worden vanuit Emply geautomatiseerd uitgenodigd voor een TMA-assessment, waarbij de resultaten als gestructureerde data worden teruggezet in het ATS.
De competenties van kandidaten worden vervolgens geautomatiseerd gematcht met de belangrijkste competenties die worden gevraagd voor de vacature. Recruiters krijgen direct inzicht in welke kandidaten qua talenten het beste matchen met de gewenste competenties in de functie en gaan met de beste kandidaten aan de slag. Pas bij het opvragen van de uitgebreide TMA-rapporten wordt er afgerekend. Deze talentprofielen leveren uitgebreide talentdata op, waarmee een diepgravend beeld van de betreffende kandidaat gevormd kan worden. Het TMA-rapport bevat ook interviewvragen, zodat de recruiter tijdens een gesprek de talenten van een kandidaat snel en zonder voorbereiding kan verifiëren. Dit helpt recruiters en vacaturehouders om te selecteren op basis van talenten en competenties in plaats van een onderbuikgevoel. Bovendien verbetert het de kandidaat-ervaring en maakt het proces eerlijker, transparanter en meer inclusief.
In het kader van ‘candidate experience’ ontvangen alle sollicitanten na het doorlopen van een assessment een uitgekleed TMA-rapport, waarmee zij inzicht krijgen in hun talenten. Dit rapport kan een waardevolle toevoeging zijn voor toekomstige sollicitaties.

Kenmerken

• Gratis TMA-Talentenanalyse van 170 vragen voor alle sollicitanten.
• Gedetailleerde rapporten met talentanalyse, persoonsbeschrijving en interviewvragen op maat.

Investering

 • Kostenloze TMA-Talentenanalyse voor alle sollicitanten.
 • Gratis integratie Emply-TMA
 • Diepgaande TMA-profielen beschikbaar voor aankoop.
 • Tarieven op aanvraag

Samengevat

In een wereld waar traditionele wervingsmethoden slechts het topje van de ijsberg onthullen, brengt het nieuwe concept Talentdriven recruitment een revolutie teweeg. We zijn niet langer gebonden aan de beperkingen van cv’s en formele kwalificaties. In plaats daarvan duiken we dieper, naar de kern van wat iemand drijft en wat hen uniek maakt.
Talentdriven recruitment is niet zomaar een wervingshulpmiddel; het is de sleutel tot succes in een snel veranderende arbeidsmarkt.”

Meer weten?

Ravi Ramautar
E-mail: rramautar@talentLead.nl
Telefoon: 06-22413526